Opleidingskoor Belle Magali


In 2017 ben ik begonnen met kinderkoor BeauBelle. Daaruit voortgekomen is Opleidingskoor Belle Magali, wat betekent "Mooie Parel". Belle Magali bestaat uit kinderen tussen de 11 en 22 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die zingen als passie hebben. Ik probeer zoveel mogelijk het talent van het kind te ontwikkelen door goede stemvorming en individuele aandacht tijdens de repetities. De ontwikkeling van de zangstem van een kind is voor mij een belangrijk aspect. Deze ontwikkeling behoort zorgvuldig te verlopen. In deze periode is de stem van een kind kwetsbaar door de fysiologische en hormonale veranderingen die plaatsvinden. Uiteraard ben ik me ter dege bewust van de zorgvuldigheid die vereist is in de stemcoaching. Tegelijktijd is het enorm boeiend om jonge kinderen te begeleiden in deze periode. Belle Magali bestaat uit 2 groepen, A en B. A zijn de jongsten vanaf 11, B is vanaf 13 jaar. De groepen zingen ook wel samen. Het repertoire van Belle Magali is geestelijk-klassiek. Afgelopen najaar, 22 oktober 2019, heeft Belle Magali meegewerkt aan een TV-Opname van Nederland Zingt. De Jeugd heeft de toekomst...hoe meer zingende jeugd hoe beter!!! De repetities zijn op woensdagavond in de Open Hof in Ambacht: groep A vanaf 19.00u, groep A en B vanaf 19.30u en van 20u-21u alleen groep B. 1 repetitie per maand wordt er met onze pianist gewerkt, Laurence Fierens: www.laurencefierens.nl