Biografie


Ilona van Grondelle-de Kievit is haar zangopleiding begonnen aan het Haags Conservatorium.  Vervolgens heeft zij lessen gevolgd bij Hillary Reynolds, Aafje Heynis ,Lucia Frateur en zeker 4 jaar bij Jard van Nes. Onder haar leiding heeft Ilona de theoretische examens  aan de Schumann-Akademie met goed gevolg afgelegd! Momenteel wordt Ilona nog steeds gecoacht door Eugenie Ditewig.

 

Bij haar heeft Ilona de grootste stappen gemaakt wat betreft het coachen in zingen en ook wat betreft de fysieke kennis en theoretische achtergrond. Samen wisselen zij heel wat kennis en kunde uit. In 2012 is de liefde voor dirigeren begonnen bij de KTC- Cursus in Utrecht aan het Conservatorium.  In 2016 heeft Ilona een post-HBO opleiding Koordirectie gevolgd aan het Tilburgs Conservatorium bij Louis Buskens. Ook dit examen heeft zij met goed gevolg afgelegd (8).

 

Ilona heeft  al jaren haar eigen Zangschool aan huis met zo’n 40 leerlingen. In Duitsland (in 2002 en 2003) heeft zij extra kennis opgedaan bij Dr.Pahn, logopedist, foniater, KNO-arts en zanger. Zijn eigen methode voor de spreek-en zangstem, de Nasaleermethode, heeft zij onder de knie gekregen en is daarvoor gediplomeerd. Hiermee kan en mag zij ook stemproblemen aanpakken. Op deze manier kan zij haar leerlingen beter coachen, bijstaan en adviseren, ook op medisch gebied. De stages bij KNO-artsen hebben haar enorm veel kennis opgeleverd waar zij nu dankbaar gebruik van maakt. Advies, begeleiding en deskundig oordeel horen dan ook geheel bij haar lespraktijk. Al deze kennis gebruikt zij ook bij de 5 koren waar zij dirigente is; dat zijn gemengd koor Nova Voce, CMK Excelsior, de tieners van Belle Magali, Gospelkoor Jesslyn en vanaf 15 januari 2020 Ensemble Jounique.

 

In 2017-2018 heeft Ilona een opleiding Mental Coaching gedaan. Ook deze kennis en kunde gebruikt zij in haar lespraktijk. Eind oktober (2018) is zij wederom een studie gestart, Kinder-Coaching. Haar motivatie om deze studie te doen is dat zij nu een tiener-Opleidingskoor heeft, Belle Magali in de leeftijd van 9 t/m 21. Het werken met jeugd vindt zij zo leuk dat zij daar meer van wilde weten. In maart 2019 is de studie afgerond is zij gediplomeerd Kinder-Coach. Met de kinderstem weet zij wel raad, maar ook de lichamelijke en mentale ontwikkeling heeft haar interesse.  In november 2018 heeft zij een workshop Muziek-en Zang gegeven aan de kleuterklassen op een basisschool.

 

De jeugd heeft de toekomst….hoe meer kinderen er gaan zingen, hoe beter.