Biografie


Ilona Vooijs-de Kievit is haar zangopleiding begonnen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Vervolgens heeft zij zanglessen gevolgd bij Hilary Reynolds en Aafje Heynis en volgde zij een masterclass bij Lucie Frateur. Vervolgens is Ilona gedurende een periode van vier jaar gecoacht door Jard van Nes. Onder haar leiding heeft Ilona aan de Hogeschool Schumann Akademie de theoretische examens met goed gevolg afgelegd. Momenteel wordt Ilona op zangtechnisch gebied gecoacht door Eugenie Ditewig. In januari 2011 heeft Ilona een nascholingscursus voor zangdocenten gedaan bij de docenten Jolande Geven en Ineke van Doorn. Vanaf september 2016 volgt Ilona een post-HBO opleiding Koordirectie aan het Tilburgs Conservatorium. Ze studeert daar bij Louis Buskens.

In Duitsland heeft zij een opleiding gevolgd bij Prof. Dr. Pahn. Inmiddels heeft zij van deze opleiding de certificaten A, B en C in haar bezit en mag Ilona zich therapeute in de nasaleermethode voor spreken en zingen noemen. De afgelopen jaren heeft Ilona ook lessen gevolgd bij Jopie Kuiper die als docente logopedie   verbonden is aan de Hogeschool voor Logopedie in Utrecht. Regelmatig heeft Ilona contact met diverse KNO-artsen bij wie zij ook af en toe op het spreekuur aanwezig is als het gaat om de behandelng van stemproblematiek. Advies, begeleiding en een deskundig oordeel horen dan ook geheel bij haar lespraktijk. 

Als zangpedagoge en stemtherapeute geeft Ilona haar opgedane kennis en kunde door aan de leerlingen van haar eigen zangschool "Beau Chant". Daarnaast geeft zij bij diverse koren en oratoriumverenigingen stemvorming, koorscholing en workshops.

Koorervaring heeft Ilona opgedaan bij Christelijk Jeugdkoor Vivace en het semi-professionele Kleinkoor Toonkunst uit Rotterdam o.l.v. Daan Admiraal. Tevens werd er meegewerkt aan diverse projecten onder leiding van dirigenten als Jean Fournet en Claus Peter Flor. Als soliste heeft zij opgetreden in onder andere de Messe Solonelle van Ch. Gounod, de Krönungsmesse van W.A. Mozart, de Dido and Aeneas en The Tempest van H. Purcell en in diverse Cantates van J.S. Bach, alsmede tijdens diverse kooruitvoeringen en kerkdiensten. 

Beknopt overzicht overige uitgevoerde werken: 

  • Psalm 42 en 95 van F. Mendelssohn Bartholdy
  • Te Deum van F. Mendelssohn Bartholdy
  • Paulus van F. Mendelssohn Bartholdy
  • Kleine Orgelmesse van J. Haydn 
  • Vesper in F van J.M. Haydn 
  • Mis in C   van F. Schubert 
  • Magnificat van C.V. Stanford 
  • Regina Coeli van J. G. Rheinberger 
  • Maria Vesper van Cl. Monteverdi 

 

Ilona is momenteel dirigente van het Christelijk Mannenkoor Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht (sinds maart 2007) en van het Vocaal Ensemble Chantibelle uit Zwijndrecht. Van dit ensemble is Ilona zelf de initiatiefneemster. De officieele presentatie vond plaats in september 2009. Van maart 2010 tot en met juli 2014 was Ilona dirigente van vrouwenkoor Close4you uit Dordrecht. Vanaf september 2014 zijn Ilona en Edwin samen een nieuw koor gestart genaamd “Nova Voce”. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de muzikale leiding van dit gemengde koor.