Christelijk Mannenkoor Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht


De geschiedenis van Christelijk Mannenkoor Excelsior gaat terug tot 1926. In dit jaar werd door een aantal jongemannen het plan opgevat om een Christelijk Mannenkoor op te richten. Op 30 september 1926 was de oprichtings-vergadering. Met de 33 mannen die daar aanwezig waren, ging Christelijk Mannenkoor Excelsior van start. Binnen 3 maanden was het ledenaantal al gegroeid naar 60. In 1945 bereikten we een dieptepunt van minder dan 20 zangers. Gelukkig ging het daarna weer de goede kant op en hebben we zelfs op een gegeven moment het aantal van 68 leden bereikt. 

Niet alleen uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook uit bijna alle ons omringende gemeenten weten zangminnende mannen ons koor te vinden. 

In de loop der jaren zijn er in de regio vele concerten en optredens gegeven. Maar ook buitenlandse concertreizen hebben op het programma gestaan. Er werd meegewerkt aan uitzendingen van radio en televisie en er zijn platen en cd's opgenomen. Jaarlijks organiseren wij ons eigen Kerstconcert. Mede daardoor heeft CMK Excelsior een   reputatie opgebouwd die de moeite waard is om hoog te houden. 
Momenteel bestaat ons koor uit circa 55 leden. 

Ons repertoire is zeer uitgebreid. Het omvat een scala aan geestelijke liederen, psalmen, gezangen, gospelsongs, negrospirituals, missen, klassieke en populaire  muziekstukken en bewerkingen daarvan. Kortom: een variatie van eenvoudige vaderlandse liedjes tot magistrale koorwerken. 

Aan u de keuze……   

Kom donderdagavond eens langs op onze vaste repetitieavond!

Oen Hof Kerk

Schildmanstraat 72a

H.I. AMBACHT 

U kunt waarschijnlijk beter zingen dan u denkt en we hebben u hard nodig om ons koor in stand te houden. Dit kleine stukje cultureel erfgoed mogen we niet verloren laten gaan.  Alle koorkleding wordt vanzelfsprekend kosteloos door Excelsior verzorgd. 

Geniet van een ontspannende hobby, in en met een vriendengroep die samen heel graag zingt en lacht.