Nova Voce


Het gemengde koor Nova Voce is opgericht in september 2014. De artistieke leiding van het koor is in handen van Edwin Vooijs en Ilona van Grondelle-de Kievit. De repetities zijn op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in kerk De Open Hof aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik Ido Ambacht.

  

Waarom is Nova Voce opgericht? Omdat op een juiste wijze zingen voor iedereen van toegevoegde waarde kan zijn. Bij het koor gaat kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gestreefd naar verantwoord stemgebruik. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan muzikaliteit. Daarom wordt er tijdens de repetities consequent aan stemvorming en koorcoaching gedaan. Wat betreft het repertoire willen we ons graag breed oriënteren maar wel met de nadruk op het geestelijk klassieke genre. Maar ook nieuwe muziek komt aan bod. Dit alles binnen de mogelijkheden van het koor maar wel met realistische uitdagingen om het groeiproces in beweging te houden. Het koor betsaat momenteel uit 9 sopranen, 11 alten, 5 tenoren en 7 bassen.